top of page

"uczyłam się dziecka.wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to.

tak powstała metoda zwana metodą montessori." dr maria montessori

Klasa Montessori

Wybraliśmy pedagogikę dr Montessori jako najbliższą dzieciom w każdym wieku, najbardziej przyjazną, opartą na głębokim szacunku do dziecka i pozwalającą rozwijać w każdym człowieku to, co najlepsze.

Uczymy się wraz z dziećmi współdziałania w pokoju i miłości.

Każde dziecko to Bardzo Ważna Osoba, pracująca w swój własny sposób, rozwijająca się w swoim własnym tempie, patrząca na świat inaczej, niż wszyscy i posiadająca swoje własne potrzeby.

Szanujemy potrzeby i indywidualność dzieci. Proponujemy, zaciekawiamy, tłumaczymy i pomagamy. 

W przedszkolu Montessori najważniejsze znaczenie mają trzy elementy:

  • nauczyciel-przewodnik, którego zadania to: przygotowanie i dbanie o otoczenie, wnikliwa obserwacja oraz odpowiadanie na indywidualne potrzeby dzieci;

  • otoczenie dziecka - uporządkowane, estetyczne, inspirujące, ułatwiające samodzielność;

  • materiał edukacyjny - bogaty zestaw pomocy obejmujących: życie codzienne, sensorykę, matematykę, język, kulturę; dziecko pracuje z materiałem samodzielnie - kontrola błędów zawarta jest w pomocach; 

Ufamy, że w takich warunkach każde dziecko ma szansę wykorzystać maksymalnie swój potencjał, rozwinąć umiejętności i zbudować wiarę w siebie, czerpać radość z samodzielnego zdobywania wiedzy, budować dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi.

bottom of page