​“W mojej wizji przyszłości młody człowiek przechodzi z jednego etapu samodzielności do kolejnego – wyższego dzięki swojej własnej aktywności, wysiłkowi własnej woli. To właśnie stanowi wewnętrzny rozwój człowieka.”  dr Maria Montessori
Jak pracujemy​

Podstawowym narzędziem naszej pracy jest obserwacja dzieci. Dzięki niej możemy przygotować otoczenie w taki sposób, by jak najpełniej odpowiadało na potrzeby naszych podopiecznych. 

Szanujemy siebie nawzajem, dzieci, rodziców, pracowników i gości.

Wiemy, że każdy jest inny - ma swoje talenty i ograniczenia, swoje własne potrzeby i tempo rozwoju. Nie przyspieszamy, nie zmuszamy, nie wyręczamy - proponujemy, zachęcamy, dajemy przykład i służymy pomocą.

Głęboko wierzymy w to, że potrzeba poznawania świata, nauki i rozwoju jest naturalna u każdego dziecka.

Dzieci mogą decydować z czym, gdzie i jak długo pracują. Ich otoczenie jest uporządkowane, bogato wyposażone w pomoce montessoriańskie, rozwijające samodzielność.

Materiał jest tak skonstruowany, że pozwala na samokontrolę - dziecko  wie, czy pracuje dobrze, czy nie. Dzięki błędom i wielokrotnym powtórkom, uczy się samo, budując poczucie własnej wartości.

Pracujemy w grupie mieszanej wiekowo, czyli najbardziej naturalnej grupie - młodsze dzieci mogą obserwować i uczyć się od starszych kolegów, starsi mają okazję na trening nabytych umiejętności, rozwijanie opiekuńczości i pewności siebie.

Nie nagradzamy i nie karzemy. Dajemy  czas i uwagę. 

Z wielką radością patrzymy, jak rozwija się wewnętrzna motywacja i dyscyplina, pewność siebie i radość z odkrywania świata.

Dzień w przedszkolu

7.00 - 8.30 - witamy dzieci, przygotowujemy otoczenie

8.30 - 11.30 - praca własna wg M. Montessori, śniadanie, krąg

11.30 - 12.30 - pobyt w ogrodzie

12.30 - 12.45 - lekcja ciszy

12.45 - 13.15 - wspólny obiad

13.15 - 15.15 - druga praca własna wg M. Montessori (w tym odpoczynek i podwieczorek)

15.15 - 17.30 - zajęcia dodatkowe, zabawy plastyczne, zabawy sensoryczne

Latem pory pobytu w ogrodzie i zajęć popołudniowych mogą zostać zamienione.

Opłaty w roku szkolnym 2020/21

 

 

roczna opłata wpisowa - 850 zł (kontynuacja 500 zł)

czesne miesięczne - 1000 zł / drugie i kolejne dziecko z rodziny - 900 zł

wyżywienie - 17 zł /dzień

Rekrutacja

 

W rekrutacji na rok 2020/21 przyjmujemy zapisy na listę rezerwową, wyłącznie przez zakładkę Kontakt. Zapraszamy serdecznie!